Giáo xứ Giáo Họ Việt Nam

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Giáo Hạt Phú Nhuận

GIÁO XỨ TÂN HÒA

Địa chỉ: 525/92 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh