THƯỜNG HUẤN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
Hạt Phú Nhuận

Tại Giáo xứ Phú Hạnh

Thứ bảy - Ngày 02/03/2024 và 09/03/2024 

Để các công tác mục vụ Giáo xứ trong Giáo hạt được thuận lợi, ngày thứ Bảy, 02/03/2024, Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng (Cha Chánh xứ Gx.Phú Hạnh, Cha Hạt trưởng hạt Phú nhuận) tổ chức ngày thường huấn cho các anh chị em trong ban thường vụ Hội đồng Mục vụ (HĐMV) các Giáo xứ thuộc Giáo hạt Phú Nhuận.

Từ 08g00 sáng thứ bảy ngày 02/03/2024, anh chị em HĐMV mới của 9 Giáo xứ trong Giáo hạt, trong đó có quý chức HĐMV Giáo xứ Tân Hòa, đã tập trung về Giáo xứ Phú hạnh để tham dự buổi thường huấn. Trong ngày thường huấn này, quý chức trong HĐMV được phát tài liệu, và  sẽ được nghe các đề tài về việc phục vụ trong Giáo xứ; các chức vụ, bổn phận và công tác sẽ thi hành, tinh thần phục vụ gồm:

📖 QUY CHẾ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 2015 của Cố Đức Tổng Phaolo Bùi Văn Đọc

📖 TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ NHIỆM KỲ MỚI, gồm 6 bài:

- Bài 1: Vai trò Bổn phận và Trách nhiệm của Giáo dân trong Giáo hội.

- Bài 2: Hội đồng Giáo xứ - Họ đạo Việt Nam

- Bài 3: Vai trò của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong đời sống Giáo xứ.

- Bài 4: Linh đạo của HĐMVGX - Sự thánh thiện trong tác vụ của HĐMV.

- Bài 5: HĐMV và đời sống thánh thiện.

- Bài 6: Quản trị tài sản giáo xứ theo Giáo Luật.

Từ 9g - 10g15 thứ Bảy ngày 09/03, Cha dành khoảng thời gian này để giải đáp các thắc mắc từ các quý chức HĐMV.

Đúng 10g30, quý Cha đồng tế dâng Thánh Lễ Tạ Ơn. Chủ tế: Cha Hại trưởng - Cha Jos. Mar. Lê Quốc Thăng và các Cha sở của các giáo xứ thuộc hạt Phú Nhuận.

Hy vọng rằng với những hướng dẫn mục vụ được thuyết trình trong ngày thường huấn giúp cho quý chức HĐMV các Giáo xứ trong Giáo hạt có thêm kiến thức và nhiệt huyết để phục vụ cộng đoàn dân Chúa cách tích cực hơn.

Sau Thánh lễ Tạ Ơn, quý chức Nhiệm kỳ mới 2024-2028 của Gx.Tân Hòa cùng chụp hình lưu niệm với Cha phó gx.Phú Hạnh - Cha Micae Nguyễn Tiến Bình.

Các Video (Sưu tầm) trên Youtube

Link Video: Bài Giảng Huấn - Ngày 1 - 02/03/2024

Link Video: Chia sẻ "Linh Đạo của HĐMVGX của Cha Micae Nguyễn Tiến Bình

Link Video: Bài Giảng Huấn - Ngày 2 - 09/03/2024 - "Quản Trị Tài Sản Giáo Xứ"

Link Video "Bài giảng trong Thánh Lễ Tạ Ơn" của Cha Hạt trưởng

Link Video Cha Giảng huấn giải đáp thắc mắc


Link Video đầy đủ "Khóa huấn luyện"