Mừng kính Thánh Cả Giuse

Bạn Trăm Năm Đức Maria

-----------------------------------------------------

Thánh lễ: lúc 18g00 Thứ Hai, ngày 20/03/2023

Chủ tế: Cha Sở - Cha Giuse Trần Đình Phương

+ Video Thánh Lễ.

+ Hình ảnh ghi nhận trong Thánh Lễ.

+ Phó chủ tịch - Giuse Phạm Ngọc Bích: Đại diện cộng đoàn Giáo xứ Tân Hòa, chúc mừng Bổn Mạng Cha Sở

+ Trưởng Giáo họ Thánh Vinh Sơn tặng quà mừng Bổn Mạng Cha Sở

+ Phần đố vui có thuởng của Cha Sở.