THÁNH LỄ MỪNG KÍNH

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lúc 18g, Chúa Nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023

Tại Nhà thờ Gx.Tân Hòa

Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.

Hôm nay, Giáo hội Việt Nam mừng kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Tại Giáo xứ Tân Hòa, Thánh lễ trọng thể này cũng mang nhiều ý nghĩa:

+ Bổn Mạng Hội Đồng Mục Vụ Gx.Tân Hòa

+ Bổn Mạng Ban Giáo lý, Thiếu nhi Gx.Tân Hòa

+ Bổn Mạng Ca đoàn Thánh Gia

+ Bổn Mạng Chi Tử Đạo (thuộc Ggiáo họ Martinô)

+ Kỷ niệm 2 năm Cha Giuse Trần Đình Phương lãnh trách vụ Chánh xứ Tân Hòa

Đúng 18g, Đoàn kiệu rước vào nhà thờ, gồm quý HĐMV, hội Lêgiô, kiệu Thánh Tử Đạo, Cha Sở và Cha đồng tế.

Thánh lễ thật nghiêm trang và sốt sắng, bài chia sẻ của Cha Gioan Baotixita thật ý nghĩa.

Sau lời nguyện kết lễ, vị Thư ký HĐMV đại diện cộng đoàn Giáo xứ Tân Hòa đã có lời cám ơn và tặng hoa Cha Sở nhân kỷ nệm 2 năm Cha nhận lãnh chức vụ Chánh xứ Tân Hòa.

Cha sở cũng có lới chúc mừng Bổn Mạng đến HĐMV Giáo xứ, Ban Giáo lý, ca đoàn Thánh Gia, ... cùng những lời chia sẻ, ... về công tác mục vụ là: phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh, ...

Sau lễ, Cha sở, Cha Gioan Baotixita đã cùng chụp hình với HĐMV, ca đoàn Thánh Gia, Hội Lêgiô.