Giáo xứ Tân Hòa

MÙA VỌNG
& GIÁNG SINH

Năm 2023

5. TĨNH TÂM MÙA VỌNG

Chủ đề:

"SỰ SỐNG DƯỚI CÁI NHÌN KITÔ GIÁO"

  - Ngày: 21,22,23/12/2023 - Thánh lễ: 18g

  - Giảng phòng: Cha Giuse Đinh Văn Điệp - Dòng Cát Minh

Ngày Thứ Nhất - 21/12/2023

Niềm Hy Vọng Kitô Giáo

Ngày Thứ Hai - 22/12/2023

Hy Vọng Chính Là
Sống Trong Tình Yêu

Ngày Thứ Ba - 23/12/2023

Thiên Chúa
Là Nguồn Hy Vọng