Tuần Thánh năm 2024

NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU
Thứ Hai (25/3), Thứ Ba (26/3), Thứ Tư (27/3) 

Trong Tuần Thánh năm 2024 này, Giáo xứ đã tổ chức: NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU

Vào lúc 17g các ngày Thứ Hai (25/3), Thứ Ba (26/3), Thứ Tư (27/3)

+ Hình ảnh