TĨNH TÂM MÙA CHAY

Năm 2024

Chủ đề: DỪNG LẠI 

+ Tháng lễ lúc 18g: Thứ (13/3), Thứ Năm (14/3) và Thứ Sáu (15/3)

+ Cha giảng phòng: Cha Giuse Phạm Văn Trọng