THÁNH LỄ TIỆC LY

Thứ Năm Tuần Thánh

18g00, ngày 06 tháng 04 năm 2023