+ Tên ca đoàn: CA ĐOÀN ABBA

+ Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày: 15/08.

+ Năm thành lập: 1982

+ Đoàn trưởng: Giuse Nguyễn Tấn Trường - 0983.397.040

+ Ca trưởng: Nguyễn Thị Thu Liễu - 0932.434.766 (7/2023)

Giuse Đàm Công An - 0908.535.802

+ Hát lễ: Thánh lễ 17g30 thứ Sáu và 18g thứ Bảy hàng tuần.

+ Tập hát: Từ 20g đến 21g30 thứ Năm hàng tuần.

+ Hoạt động - Sinh hoạt khác: