Ca đoàn AGAPE

+ Tên ca đoàn: CA ĐOÀN AGAPE

+ Bổn mạng: 

- Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày: 15/08

+ Năm thành lập: 2002

+ Đoàn trưởng: Phêrô Nguyễn Đức Quỳnh - 0909.376.065

+ Đoàn phó: Phanxico Xavie Đàm Thanh Hân - 0908.233.557

+ Ca trưởng: Maria Hoàng Thị Ngọc Diệp - 0983.220.696

+ Thủ quỹ: Maria Trần Phương Trang

+ Hát lễ: Thánh lễ 18g Chúa Nhật và 17g30 thứ Hai (trừ thứ Hai đầu tháng).

+ Tập hát: Từ 20g thứ Hai, thứ Năm hàng tuần ở phòng sinh hoạt Giáo xứ.

+ Hoạt động - Sinh hoạt khác: