+ Tên ca đoàn: CA ĐOÀN HOAN CA

+ Bổn mạng: Hoan Ca Phục Sinh

+ Mừng Bổn mạng: Thứ 2 tuần Bát Nhật Phục Sinh.

+ Ngày thành lập: Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 01/04/2007

+ Đoàn trưởng: Giuse Lê Văn Thành - 0918.906.337

+ Đoàn phó: Giuse Trần Trung Nguyên - 0978.506.254

+ Thủ quỹ: Maria Lý Thị Kim Ngân

+ Ca trưởng: Gioan Ngô Anh Tuân

+ Số ca viên: 19 ca viên.

+ Hát lễ: Thánh lễ 17g30 thứ Hai đầu tháng tại nhà Chầu Giáo xứ.

+ Tập hát: Từ 19g30 đến 21g thứ Sáu hàng tuần.

+ Hoạt động - Sinh hoạt khác: