+ Tên ca đoàn: CA ĐOÀN MẸ LÊN TRỜI

+ Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày: 15/08.

+ Năm thành lập: 1975

+ Đoàn trưởng: Têrêsa Hoàng Thụy Quỳnh Giao - 0902.602.378

+ Ca trưởng: Phêrô Lê Viết Lâm - 0907.943.767

+ Thủ quỹ: Maria Cao Thị Dung - 0901.389.514 

+ Hát lễ: Thánh lễ 5g Chúa Nhật hàng tuần, Các ngày Lễ trọng và Thứ bảy đầu tháng.

+ Tập hát: Từ 20g đến 21g30 thứ Sáu hàng tuần.

+ Hoạt động - Sinh hoạt khác: