+ Tên ca đoàn: CA ĐOÀN MAI KHÔI

+ Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi - Ngày: 07/10.

+ Thánh lễ bổn mạng: Chúa Nhật thứ nhất của tháng 10.

+ Đoàn trưởng: Phaolo Vũ Công Bình – 0903.86.75.78

+ Đoàn phó: Agata Nguyễn Thị Tuyết Nga – 0909.65.00.85 

+ Ca trưởng: Maria Teresa Hoàng Phương Uyên – 0903.778.116

+ Thủ quỹ: Anna Nguyễn Hữu Thi Thi – 0836.33.77.88

+ Hát lễ: Thánh lễ 16g30 Chúa Nhật hàng tuần.

+ Tập hát: Từ 19g30 thứ Ba, thứ Năm hàng tuần.

+ Hoạt động - Sinh hoạt khác: