Ca Đoàn

GIÁO HỌ PHANXICÔ XAVIÊ

+ Bổn mạng: Thánh Phanxicô Xaviê - Ngày: 03/12

+ Ngày thành lập: Ngày 13 tháng 05 năm 2023

+ Đoàn trưởng: Augustinô Đặng Ngọc Vượng - ___.___.___

+ Đoàn phó: Augustinô Đặng Ngọc Vượng - ___.___.___

+ Ca trưởng: Augustinô Đặng Ngọc Vượng - ___.___.___

+ Thủ quỹ: Augustinô Đặng Ngọc Vượng - ___.___.___

+ Hát lễ: Thánh lễ 5g sáng Thứ bảy hàng tuần.

+ Tập hát: Từ 20g thứ Hai, thứ Năm hàng tuần ở phòng sinh hoạt Giáo xứ.

+ Hoạt động - Sinh hoạt khác: