+ Tên ca đoàn: CA ĐOÀN THÁNH GIA

+ Bổn mạng: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Ngày: 24/11

+ Năm thành lập: 01/3/2023

+ Ca viên: 20 (các Gia trưởng)

+ Đoàn trưởng: Giuse Trần Trung Nguyên - 0978.506.254

+ Ca trưởng: Giuse Vũ Ngọc Anh Tuấn - 0988.546.550

+ Hát lễ: Thánh lễ 17g30 thứ hàng tuần.

+ Tập hát: Từ 19g30 đến 21g thứ Ba hàng tuần.

+ Hoạt động - Sinh hoạt khác: