Tượng Đức Mẹ

(trong Đền)

Logo Giáo Họ

Đền (bên ngoài)

Đền (bên trong)

Tổ chức: Ban Chấp Hành

+ Bổn Mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

+ Ngày lễ kính: Ngày 15 tháng 08

+ Đền Đức Mẹ Lên Trời: 525/55 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận

+ Giáo dân: 100 nóc gia - 360 giáo dân.

+ Ban chấp hành Giáo họ:

- Trưởng Giáo họ: Maria Phạm Thị Hà - 0909.146.867

- Phó Giáo họ + Thủ Quỹ: Vinh Sơn Phạm Văn Hùng - 0938.979.971

Lịch Sinh hoạt

+ Đọc kinh Đền: 18g30 các ngày trong tuần

+ Đọc kinh Tháng Mân Côi

- Lúc 19h hàng ngày trong Tháng 10.

- Tại các gia đình theo lịch.

+ Họp, sinh hoạt, chia sẻ thông tin:

- Sau buổi kinh Đền (nếu có)

+ Công tác từ thiện, bác ái, ...

- Tổ chức trong các dịp Lễ: Phục Sinh, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán (tùy theo tình hình thực tế)