Chúa Nhật 13/08/2023

Mừng Bổn Mạng

Giáo Họ Đức Mẹ Lên Trời

18g00: Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng
tại Thánh Đường Giáo xứ Tân Hòa

Chủ tế: Cha Sở - Cha Giuse Trần Đình Phương

Hôm nay, Chúa Nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023. 

Giáo xứ Tân Hòa mừng kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Là Bổn Mạng của Giáo họ Mẹ Lên Trời.

Toàn thể cộng đoàn giáo họ, với trang phục đồng phục, cùng quý HĐMV Giáo xứ, quý vị khách mời đã có mặt tại Đền Đức Mẹ của Giáo họ, để chuẩn bị cho Nghi thức Dâng Hương.

Đúng 16g, BCH Giáo họ cùng toàn thể cộng đoàn đọc kinh, dâng hương và kiệu rước Đức Mẹ từ Đền vào Thánh Đường Giáo xứ Tân Hòa.

Đúng 16g30, Cha sở - Cha Giuse và Cha Vinh Sơn cùng đoàn rước HĐMV, các vị đại diện Hội Đoàn trong đoàn rước Chủ Tế, đã có nghi thức xông hương Tượng Đức Mẹ và rước kiệu vào nhà thờ.

Thánh lễ TẠ ƠN thật trang trọng và sốt sắng, cùng với lời ca tiếng hát của Ca đoàn Mai Khôi.

Sau lời nguyện kết lễ, vị Phó Giáo Họ - Ông Vinh Sơn có lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Sau Thánh lễ, quý Cha cùng chụp hình lưu niệm với Cộng Đoàn Giáo Họ, ca đoàn Mai Khôi

+ Link Video ...

+ Hình ảnh trong Lễ Bổn Mạng