CHƯƠNG TRÌNH QUÀ PHỤC SINH

9g Chúa Nhật, ngày 09 tháng 04 năm 2023

Tại: Đền Đức Mẹ - Giáo họ Mẹ Lên Trời