Chúa Nhật 19/03/2023

Mừng Bổn Mạng

Giáo Họ GIUSE

18g00: Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng
tại Thánh Đường Giáo xứ Tân Hòa

Chủ tế: Cha Sở - Cha Giuse Trần Đình Phương

+ Video Thánh Lễ Bổn Mạng

+ Hình ảnh trong Lễ Bổn Mạng