Tổ chức: Ban Chấp Hành

+ Bổn Mạng: Thánh Phanxicô Xaviê

+ Ngày lễ kính: Ngày 03 tháng 12

+ Đài Thánh Phanxicô: trong khuôn viên nhà thờ

+ Giáo dân: ____ nóc gia - ____ giáo dân.

+ Ban chấp hành Giáo họ:

- Trưởng Giáo họ: Augustinô Đặng Ngọc Vượng - 0989.594.890

- Phó Giáo họ 1: Vinh Sơn Hoàng Kỳ Sơn - 0908.734.959

- Phó Giáo họ 2: Antôn Đỗ Quốc Bảo - 0963.005.926

- Thư ký: Phanxicô Xaviê Đàm Thanh Hân - 0908.233.557

- Thủ Quỹ: Têrêsa Ngô Thị Hồng Nhung - 0938.962.111


Lịch Sinh hoạt

+ --------: ----------------------

+ Đọc kinh Tháng Mân Côi

- Lúc 19h hàng ngày trong Tháng 10.

- Tại các gia đình theo lịch.

+ Họp, sinh hoạt, chia sẻ thông tin:

- ------------------------

+ Công tác từ thiện, bác ái, ...

- ----------------

Các sự kiện - Hoạt động

+ -----------------------------------