Đền Thánh Vinh Sơn

Tổ chức: Ban Chấp Hành - Chi

+ Bổn Mạng: Thánh Vinh Sơn (Vincent Ferrer)

+ Ngày lễ kính: Ngày 05 tháng 04

+ Đền thánh Vinh Sơn: 525/92 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận

+ Giáo dân: 90 nóc gia - 400 giáo dân.

+ Ban chấp hành Giáo họ - NK 2024-2028:

- Trưởng Giáo họ : Giuse Phạm Phùng Minh - 0913.681.909

- Phó Giáo họ 1   : Phanxicô Xaviê Đỗ Văn Kỳ - 0949.403.896

- Phó Giáo họ 2   : Catarina Lưu Thị Hồng Phúc - 0987.425.162

- Thư ký    : Phêrô Trần Văn Báu - 0903.94.2222

- Thủ quỹ  : Antôn Đinh Thế Đại - 0989.043.471

+ Các Chi

- Chi THÁNH GIA:

Trưởng chi: Giuse Đinh Ngọc Thịnh

Phó chi: Catarina Lưu Thị Hồng Phúc

Phó chi: Phaolô Đỗ Đăng Trình

- Chi MẪU TÂM:

Trưởng chi: Maria Vũ Thị Phi

Phó chi: Phêrô Trần Văn Báu

Phó chi: Maria Nguyễn Thị Mai

- Chi VÔ NHIỄM:

Trưởng chi + Thủ quỹ: Anna Đỗ Thị Mỹ Thuận

Phó chi: Giuse Phạm Quốc Hùng

- Chi MÂN CÔI:

Trưởng chi: Maria Phạm Thị Kim Chinh

Phó chi: Maria Đào Thị Huệ

Phó chi: Maria Trần Thị Ngọc Hương

+ Cựu Ban Chấp Hành:

- Ông Phêrô Trần Văn Báu - 0903.94.2222 - Thư ký: 2020- 2024

- Ông Antôn Đinh Thế Đại - 0989.043.471 - Thủ quỹ: 2012-2024

BCH QUA CÁC THỜI KỲ

- Ông: Phêrô Trần Văn Báu (0903.94.2222) - Thư ký Giáo họ: 2020-2024

- Ông: Antôn Đinh Thế Đại (0989.043.471) - Thủ quỹ Giáo họ: 2016-2024

Lịch Sinh Hoạt

+ Đọc kinh Đền: 18g ngày Thứ 2,3,4,6

+ Đọc kinh Tháng Mân Côi

- Lúc 19h hàng ngày trong Tháng 10.

- Tại các gia đình theo lịch.

+ Hoạt động mùa Tết

- Tặng quà, chúc tuổi Ông Bà Cố và các vị cao niên trong Giáo họ.

- Đọc kinh tại Đền và chúc Tết Cộng đoàn Giáo họ ngay sau Thánh lễ sáng mồng 2 tết.