Ngày 05/04 - Mừng kính Thánh Vinh Sơn

BỔN MẠNG
GIÁO HỌ THÁNH VINH SƠN

CHƯƠNG TRÌNH LỄ BỔN MẠNG:

- 18g15 - Thứ tư, ngày 12/04/2023 

Giờ Chầu và Tĩnh Tâm tại nhà Nhà Chầu Giáo xứ

- 17g15, Thứ sáu, ngày 14/04/2023

Thánh lễ TẠ ƠN và CẦU NGUYỆN

Tại Thánh Đường Giáo xứ Tân Hòa

+ Chầu Thánh Thể & Tĩnh Tâm

+ Bài Chia Sẻ của Cha Sở

+ Thánh lễ mừng Bổn Mạng Giáo họ