Chương Trình

HỖ TRỢ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2023-2024

Cho học sinh phổ thông hiếu học và có hoàn cảnh gia đình khó khăn

+ Đối tượng thụ hưởng:

    Học sinh phổ thông (từ lớp 1 đến lớp 12) trong Giáo xứ, không phân biệt tôn giáo.

    Gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hiếu học.

+ Thực hiện:

    Phụ huynh làm đơn (Theo mẫu của Ban Caritas - có thể Download ở link bên dưới).

    BCH Giáo họ ký nhận và gửi về Ban Caritas.

+ Thời gian: Từ nay đến ngày 30/7/2023

+ Số lượng: Tối đa 4 học sinh / mỗi giáo họ.

Ban Caritas rất mong quý BCH các Giáo họ hỗ trợ và đồng hành trong chương trình hỗ trợ này.

DonXinCapHocPhi_2023.pdf