BAN GIÁO LÝ

(Giáo xứ Tân Hòa)

"Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" 

(Ga 20,21)

+ Thánh bổn mạng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

+ Ngày kính: 24/11

+ Năm thành lập: năm 1977

+ Cha linh hướng: Cha Giuse Trần Đình Phương.

+ Huấn giáo: Sr. Lucia Cao Thị Xuân Trang – 0963.583.209

Ban phục vụ:

+ Trưởng ban: Giuse Nguyễn Thái Hiệp – 0708.186.080

+ Phụ trách phụng vụ: Giuse Nguyễn Hoàng Long

+ Phụ trách sinh hoạt: Giuse Đặng Nguyễn Đức Huy

+ Phụ trách nội vụ + ca đoàn:  Têrêsa Phan Phương Nghi

+ Thủ quỹ: Anna Nguyễn Phương Thanh


Lịch sinh hoạt:

+ Chúa Nhật: 

+ Thứ Năm: 

Các Lớp Giáo Lý:

Tin tức - Hoạt động