Tháng Hoa - năm 2023

THÁNG HOA

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

(Ban Giáo Lý - Gx.Tân Hòa)

17g45, Thứ Năm, ngày 18/05/2023