Tên: BAN KHÁNH TIẾT


+ Bổn mạng: ------------------------

+ Ngày bổn mạng: -----------

+ Số thành viên: 2

+ Trưởng ban: Vinh Sơn Phạm Thanh Lâm – 0988.644.276

+ Phó ban: Giuse Nguyễn Thái Hùng – 0904.815.300


Công tác:

+ --------------------------.

+ -------------------------

Tin tức

+ ----------------------------------