Tên: BAN PHỤNG VỤ


+ Bổn mạng: Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô

+ Ngày bổn mạng: 29/06

+ Số thành viên: 22

+ Trưởng ban: Giuse Nguyễn Văn Thắng0935.577.993

+ Phó ban: Giuse Nguyễn Tấn Trường – 0983.397.040

+ Thủ Quỹ: Maria Nguyễn Thị Trinh Khiết0704.635.946

Công tác:

+ Trao Mình Thánh Chúa tại nhà thờ và tại nhà cho bệnh nhân.

+ Đọc sách trong Thánh Lễ

Tin tức

+ ----------------------------------