Thứ Năm, 29 tháng 6 năm 2023

Lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô

"HAI CỘT TRỤ GIÁO HỘI"

Thánh lễ mừng Bổn Mạng:

+ Ban Phụng Vụ Giáo xứ

(Thừa tác viên: đọc sách, Thánh Thể, ...)

+ Chi Phêrô - Giáo họ Martinô

Tượng Thánh Phêrô - Phaolô

Chở Sở và Ban Phụng Vụ

Cha Sở và quý Ông Ban Phụng Vụ

Làm phép Tượng Thánh

Quý Bà trong ban Phụng Vụ

Quý Bà trong ban Phụng Vụ

"Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi"


Hôm nay, toàn thể Giáo hội kính trọng thể Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ - HAI CỘT TRỤ GIÁO HỘI 

Thánh lễ lúc 18g thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2023 Tại nhà thờ Giáo xứ Tân Hòa, Mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng: Ban Phụng Vụ Giáo xứ Tân Hòa - Bổn mạng Chi Phêrô thuộc Giáo họ Thánh Martinô.

Trước giờ lễ, có nghi thức rước Đoàn Chủ tế, gồm: Cha Sở, Quý HĐMV, Ban Phụng Vụ của Giáo xứ.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, bài Chia sẻ Tin Mừng và lời kết lễ của Cha Sở:

"Hai thánh Phêrô và Phaolô, từ 2 điểm xuất phát khác nhau, cùng có những lỗi rất lớn, "chối Chúa", "bắt bớ Kitô Hữu", ... nhưng với tình yêu Thiên Chúa, là luôn yêu thương và tha thứ ... để từ đó hai Thánh trở nên Cột Trụ của Giáo Hội, sống phục vụ Giáo Hội, loan báo Tin Mừng của Chúa, và chết để minh chứng Tình yêu Thiên Chúa ... và qua gương hai Thánh, Cha sở cũng luôn kêu gọi mỗi Kitô hữu chúng ta, mỗi người Thiên Chúa đã ban cho những khả năng khác nhau, thì dùng khả năng đó để phục vụ Giáo Hội, phục vụ Hội Thánh, sống loan báo Tin Mừng đến với mọi người ... để nâng cao đời sống đức tin, thánh thiện và làm rạng danh Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha sở có lời chúc mừng Bổn Mạng đến Ban Phụng Vụ Giáo xứ, cộng đoàn Chi Phêrô - Giáo họ Thánh Martinô và quý Ông, quý Anh, các em nhận Thánh Phêrô / Phaolô làm Thánh bổn mạng. Nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh xin Chúa gìn giữ và ban bình an.

    Sau Thánh lễ, Cha sở và thành viên Ban Phụng Vụ chụp hình lưu niệm.