CỘNG ĐOÀN

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Giáo xứ Tân Hòa

+ Bổn mạng: Chúa Nhật thứ II Phục Sinh

+ Năm thành lập: 2013

+ Số hội viên: 47 Hội viên

+ Cha linh hướng: Cha Giuse Trần Đình Phương

Ban Mục Vụ:

+ Hội Trưởng: Martha Nguyễn Thị Nở – 0938.915.703

+ Hội phó: Têrêsa Đỗ Thị Kim Thanh – 0794.042.934

Các sinh hoạt:

+ 14g10: Giờ cầu nguyện tại Nhà Thờ, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.

+ Trước dịch Covid một năm họp 1 lần Tổng Hội ở Nhà Thờ Huyện Sĩ

+ Trước dịch Covid một năm Hội phụ trách dẫn Kinh Cầu Nguyện trước Thánh Lễ thứ Sáu đầu tháng tại Nhà Thờ Huyện Sĩ

Tin tức

+ ----------------------------------