Chúa Nhật Tuần II Phục Sinh

Mừng kính Bổn mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót

BỔN MẠNG
GIA ĐÌNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Giáo xứ Tân Hòa

18g, Thứ bảy, ngày 15/04/2023

Thánh lễ TẠ ƠN và CẦU NGUYỆN