Tên: HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO


+ Bổn mạng: Thánh nữ Monica

+ Ngày kính: 27/8

+ Hội Trưởng: Anna Nguyễn Thị Dung – 0909.821.611

+ Thư ký: Maria Nguyễn Thị Phương Mai – 0904.027.862

+ Thủ Quỹ: Catarina Lưu Thị Hồng Phúc – 0987.425.162

+ Thánh lễ cầu nguyện cho các Hội Viên và các Vị Ân Nhân vào Thứ 6 đầu tháng.

+ Họp: Sau Thánh lễ thứ Sáu đầu Quý, tại phòng họp Giáo xứ với Cha sở.

Tin tức - Sinh Hoạt