Tháng Hoa - năm 2023

THÁNG HOA

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

(Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Gx.Tân Hòa)

17g45, Thứ bảy, ngày 13/05/2023