Thứ Bảy 26/08/2023

Mừng kính Thánh Monica

Mừng Bổn Mạng

+ Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Gx.Tân Hòa

+ Ca đoàn Monica Gx.Tân Hòa

18g00: Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng
tại Thánh Đường Giáo xứ Tân Hòa

Chủ tế: Cha Sở - Cha Giuse Trần Đình Phương

Hôm nay, Thứ Bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023. 

Giáo xứ Tân Hòa mừng kính Thánh Nữ MONICA.

Là mẫu gương sáng về Người Vợ, Người Mẹ, và được xem là: “Người Vợ, Người Mẹ Can Đảm Và Đạo Hạnh”.

Là Bổn Mạng của: 

  + Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

  + Ca đoàn Monica.

Trước giờ Thánh Lễ 30 phút, Các hội viên và ca viên đã có mặt tại nhà thờ trong bộ áo dài đồng phục và khăn quàng tươm tất để chụp hình trong khuôn viên nhà thờ và hoàn tất công tác chuẩn bị cho Thánh Lễ.

Đúng 18g, đoàn rước Chủ tế gồm: Cờ Hiệu Hội CBMCG, kế tiếp là các hội viên, ban Lễ sinh và quý Cha đồng tế.

Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng với lời ca tiếng hát của Ca đoàn Monica trong bộ áo dài đồng phục đỏ.

Sai bài chia sẻ, Cha chủ tế (Cha sở) đã chuẩn nghi thức kết nạp: Làm phép khăn, huy hiệu và kết nạp cho 4 chị tham gia Hội. Là:

  + Maria Nguyễn Thị Hồng

  + Maria Đào Thị Huệ

  + Maria Trần Thị Triều

  + Maria Goretty Trần Thị Mỹ Ngọc 

Sau lời nguyện kết lễ, Chị Hội Trưởng thay mặt Hội và Ca đoàn có lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, và toàn thể cộng đoàn dân Chúa và Cha sở cũng có lời nhắn đến Hội phải noi gương Bà Thánh Monica trong đời sống gia đình.

Sau Thánh lễ, quý Cha cùng chụp hình lưu niệm với Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, ca đoàn Monica