Tên: HỘI LEGIO MARIAE (Đạo Binh Đức Mẹ) 


1. Praesidium: TRÁI TIM VẸN SẠCH

+ Mừng tước hiệu: Lễ Trái Tim Vẹn Sạch – Ngày: Thứ 7 (sau Lễ Thánh Tâm Chúa)

+ Linh giám: Cha Giuse Trần Đình Phương.

+ Trưởng: Maria Trần Thị Ngọc Hương – 0908.593.813

+ Phó: Maria Phạm Thị Hường – 0937.834.811

+ Thư kí: Maria Trần Thị Phương – 0399.788.140

+ Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Bích Liễu – 0708.396.136

+ Giờ họp: 19g30 thứ Năm hàng tuần tại Nhà xứ (Lầu 1)

2. Praesidium: ĐỨC MẸ FATIMA

+ Mừng Tước Hiệu: Lễ Đức Mẹ Fatima - Ngày: 13/10.

+ Linh Giám: Cha Giuse Trần Đình Phương

+ Trưởng: Têrêsa Nguyễn Thị Thu Trang - 0908.211.222

+ Phó: Maria Vũ Thị Kim Yến - 0975.503.674

+ Thư ký: Maria Madalena Lương Thị Kim Ngân - 0979.753.121

+ Thủ quỹ: Maria Đào Thị Huệ - 0772.569.679

+ Giờ Họp: 19g15 thứ Năm hàng tuần tại Nhà xứ (Lầu 1) 

3. Praesidium: ĐỨC MẸ MÂN CÔI

+ Mừng Tước Hiệu: Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Ngày: 07/10

+ Linh giám: Cha Giuse Trần Đình Phương.

+ Trưởng: Maria Phạm Thị Kim Chinh – 0907.976.436

+ Phó: Maria Hoàng Thị Hồng – 0339.024.677

+ Thư kí: Anna Nguyễn Thị Tuyết Nga – 0938.756.398

+ Thủ quỹ: Maria Đỗ Thị Thu Vân – 0988.926.906

+ Giờ họp: 19g30 thứ Năm hàng tuần tại Nhà xứ (Lầu 1)