Hội Đoàn Legio Mariae

MỪNG THÁNH HIỆU
Pr.ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Thánh lễ lúc 18g ngày 30 tháng 9 năm 2023

Tại Tháng Đường Giáo xứ Tân Hòa

Mẹ nhắn nhủ người đời "Hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi... "


Được sự đồng ý của Cha Sở, Hội đoàn Legio Mariae - Đội Đức Mẹ Mân Côi đã tổ chức:

MỪNG THÁNH Pr.HIỆU ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Với chương trình mừng kính:

+ 17g15: Nguyện kinh Đầu Lễ

+ 18g00: Thánh lễ Tạ Ơn - Mừng Thánh Hiệu

Trong không khi hân hoan mừng thánh hiệu của Đội Pr.Mân Côi thuộc Hội Đoàn Legio Mariae, toàn thể các hội viên đã có mặt tại nhà thờ lúc 17g, đã chụp hình cùng với công tác chuẩn bị cho Thánh lễ. 17g15, Hội trưởng nguyện kinh.

Đúng 18g, các Hội viên trong bộ áo dài đồng phục đã tham dự đoàn rước Chủ tế - Cha Chủ tế: Cha Sở Gx.Tân Hòa.

Thánh lễ thật nghiêm trang, cùng bài chia sẻ thật ý nghĩa của Cha Chủ tế và lời nhắn nhủ với Cộng đoàn và Hội Legio Mariae về ý nghĩa của việc đọc Kinh Mân Côi, là một phương thức hữu hiệu nhất. Cùng với lời ca tiếng hát của Ca đoàn Abba đã hiệp dâng trong Thánh lễ tạo nên bầu khí thật sốt sắng.

Sau lời nguyện kết lễ, Chị Đội trưởng của Đội Pr.Mân Côi đã có lời cám ơn đến Cha Sở, HĐMV cùng với cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng Thánh Lễ mừng Thánh hiệu của Đội.

Sau Thánh lễ, Hội đoàn Legio Mariae đã chụp hình với Cha Sở.