Tên: HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA-MINH


+ Thánh bổn mạng: Thánh Martin Thọ

+ Ngày kính: 08/11

+ Năm thành lập: 2013

+ Sĩ số: 40 Đoàn viên

+ Cha linh hướng: Cha Giuse Trần Đình Phương.

BAN PHỤC VỤ:

+ Đoàn Trưởng: Maria Lương Thị Hiền – 0764.633.431

+ Đoàn Phó: Maria Đỗ Thị Thu Hương – 0976.567.036

+ Thư ký: Maria Lâm Thị Cậy – 0794.330.125

+ Thủ Quỹ: Maria Hán Thị Hương – 0359.299.277

+ Tông đồ bác ái: Têrêsa Nguyễn Thị Mơ – 0981.843.789

+ Phụ trách học tập: Đa-minh Trần Văn Ngọc – 0907.381.828

CÁC SINH HOẠT:

+ 5g: Huynh đoàn tham dự Thánh lễ sáng, Chầu Thánh Thể và Nguyện Kinh Phụng Vụ mỗi ngày.

+ Nguyệt hội Huynh đoàn: 6g30 các ngày thứ Bảy đầu tháng.

+ Học hỏi và Chia sẻ Lời Chúa: 5g40 thứ bảy (2 buổi/tháng). 

Tin tức

+ ----------------------------------