Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam

Ban Sứ Vụ Tông Đồ

Huynh Đoàn Thánh Thể Việt Nam

---------------------


HUYNH ĐOÀN THÁNH THỂ

Giáo xứ Tân Hòa - Giáo hạt Phú Nhuận

+ Thánh bổn mạng: Thánh Gioan Tông Đồ

+ Ngày kính: 27/12

+ Ngày thành lập: 23/12/2006

+ Shội viên: 25 Hội viên

+ Cha linh hướng: Cha Giuse Trần Đình Phương.

+ Cờ hiệu: Có 2 cờ hiệu: Mặt trước thêu Ảnh Đức Mẹ Thánh Thể - Mặt sau thêu ảnh Thánh Gioan Tông Đồ. Còn Thánh Eymar có sẵn do dòng Thánh Thể tặng.

BAN PHỤC VỤ:

+ Hội Trưởng: Phêrô Trương Cao Mai – 0938.347.576

+ Hội Phó: Vinh Sơn Tạ Trung Thành38.453.243

+ Thư ký: Antôn Bùi Trọng Nguyên – 0347.249.829

+ Thủ quỹ: Maria Phạm Kiều Nga – 0903.822.237

CÁC SINH HOẠT:

+ Hàng tuần: Chầu Mình Thánh Chúa tại nhà Chầu Giáo xứ từ 8g00 - 9g00, từ thứ 2 đến thứ 7.

+ Hàng năm: Tham gia các cuộc Tĩnh Tâm Mùa Vọng và Mùa Chay và các cộng tác khác của Giáo xứ tổ chức.

   Đi viếng tất cả các đám tang trong Giáo xứ, ngay sau giờ Chầu hàng ngày.

+ Thuận lợi: Các thông báo, công tác (nếu có) sẽ được thông báo ngay sau Giờ Chầu.

+ Khó khăn: Đa số các hội viên đều cao tuổi (trên 70) nên có ít hoạt động, chỉ duy trì các sinh hoạt  thường ngày.

Tin tức

+ ----------------------------------