Còn những ai khác làm việc trong nhà bếp? Hãy cho người xem biết thêm về đội ngũ đầu bếp. Quá trình chuẩn bị món ăn diễn ra như thế nào?