Chúa phán: "Ta là sự sống lại, và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời"

Thông tin 

LỄ TANG TRONG GIÁO XỨ

Xin mời cộng đoàn tham dự: các nghi thức và cầu nguyện cho các linh hồn

Ngày 13/05/2024

--------

Giáo họ

MẸ LÊN TRỜI

kính báo

Cụ Ông Giuse NGUYỄN VĂN NINH

 + Sinh ngày: 08/11/1938 - Tại: Xuân Trường - Nam Định

 + Được Chúa gọi về lúc 08g45 Thư hai, ngày 13/05/2024.

 + Hưởng thọ: 87 tuổi.

 + Địa chỉ: 136/9 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Q.Phú Nhuận.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 16g00, Thứ Hai, ngày 13/05/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, Thứ , ngày 15/05/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Năm, ngày 16/05/2024

- 4g45: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 04/05/2024

--------

Giáo họ

MARTINÔ

kính báo

Cụ Bà Têrêsa PHAN THỊ THA

 + Sinh năm: 1937 - Tại: Hà Nam

 + Được Chúa gọi về lúc 16g25 Thư sáu, ngày 03/05/2024.

 + Hưởng thọ: 87 tuổi.

 + Địa chỉ: 491/233 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g00, Thứ Bảy, ngày 04/05/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 15g00, Thứ Bảy, ngày 04/05/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Hai, ngày 06/05/2024

- 4g45: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 26/04/2024

--------

Giáo họ

MẸ LÊN TRỜI

kính báo

Cụ Bà Maria HOÀNG THỊ HUỆ

 + Sinh năm: 1930 - Tại: Phù Cư - Hưng Yên

 + Được Chúa gọi về lúc 02g30 Thư sáu, ngày 26/04/2024.

 + Hưởng đại thọ: 95 tuổi.

 + Địa chỉ: 150/3 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Q.Phú Nhuận.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 10g00, Thứ Sáu, ngày 26/04/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, Thứ Bảy, ngày 27/04/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Hai, ngày 29/04/2024

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 07/04/2024

--------

Giáo họ

THÁNH VINH SƠN

kính báo

Ông Giuse TẠ VĂN PHI

 + Sinh năm: 1935

 + Được Chúa gọi về lúc 14g15 Chúa Nhật, ngày 07/04/2024

 + Hưởng thọ: 90 tuổi

 + Địa chỉ: 525/166 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g00, Thứ Hai, ngày 08/04/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, Thứ Ba, ngày 09/04/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Tư, ngày 10/04/2024

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 10/03/2024

--------

Giáo họ

MARTINÔ

kính báo

Anna LÊ THỊ LIÊN

 + Sinh năm: 1954

 + Được Chúa gọi về lúc 13g Chúa Nhật, ngày 10/03/2024

 + Hưởng thọ: 71 tuổi

 + Địa chỉ: 1168/19 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g00, Thứ Hai, ngày 11/03/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, Thứ Ba, ngày 12/03/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Tư, ngày 13/03/2024

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 11/02/2024

--------

Giáo họ

GIUSE

kính báo

Cụ Bà Rosa Maria VŨ THỊ LÝ

 + Sinh năm: 1940 - Quê quán: Thái Bình.

 + Được Chúa gọi về lúc 16g05 Chúa Nhật, ngày 11/02/2024

 + Hưởng thọ: 85 tuổi

 + Địa chỉ: 1162/30 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 16g00, Thứ Hai, ngày 12/02/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 19g00, Thứ Ba, ngày 13/02/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Tư, ngày 14/02/2024

- 7g00: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 7g30: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được an táng tại ĐẤT THÁNH LÁI THIÊU

Ngày 10/02/2024

--------

Giáo họ

MARTINÔ

kính báo

Cụ Bà Cecilia TRẦN THỊ CÚC

 + Sinh năm: 1937 - Tại: Kim Sơn - Ninh Bình

 + Được Chúa gọi về lúc 18g15 Thứ Sáu, ngày 09/02/2024

 + Hưởng thọ: 88 tuổi

 + Địa chỉ: 1168/21 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 10g00, Thứ Bảy, ngày 10/02/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 16g00, Thứ Hai, ngày 12/02/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Ba, ngày 13/02/2024

- 7g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 8g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 08/02/2024

--------

Giáo họ

MẸ LÊN TRỜI

kính báo

Cụ Bà Têrêsa NGUYỄN THỊ LÝ

 + Sinh năm: 1932 - Tại: Hà Nam

 + Được Chúa gọi về lúc 20g05 Thứ Tư, ngày 07/02/2024

 + Hưởng thọ: 93 tuổi

 + Địa chỉ: 156/5 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + Thứ Năm, ngày 08/02/2024:

- 08g:30: Nghi thức TẨM LIỆM & PHÁT TANG

- 18g:30: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Sáu, ngày 09/02/2024

- 13g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 14g30: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 04/02/2024

--------

Giáo họ

MARTINÔ

kính báo

Maria NGUYỄN THỊ GÁI

 + Sinh năm: 1959 - Tại: Hải Phòng

 + Được Chúa gọi về lúc 00g10 Chúa Nhật, ngày 04/02/2024

 + Hưởng thọ: 65 tuổi

 + Địa chỉ: 491/219 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 10g00, Chúa Nhật, ngày 04/02/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, thứ Hai, ngày 05/02/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Ba, ngày 06/02/2024

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 04/02/2024

--------

Giáo họ

MẸ LÊN TRỜI

kính báo

Ông Giuse NGUYỄN THÀNH DIU

 + Sinh ngày: 29/1/1958 - Tại: Sài Gòn

 + Được Chúa gọi về lúc 00g15 Chúa Nhật, ngày 04/02/2024

 + Hưởng thọ: 67 tuổi

 + Địa chỉ: 150/3 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 10g00, Chúa Nhật, ngày 04/02/2024: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, thứ Hai, ngày 05/02/2024: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Ba, ngày 06/02/2024

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 09/12/2023

--------

Giáo họ Thánh Hoà

kính báo

Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ KIM HÀ

 + Sinh ngày: 14/04/1942 - Tại: Cần Thơ

 + Được Chúa gọi về lúc 12g43 Thứ Bảy, ngày 09/12/2023

 + Hưởng thọ: 82 tuổi

 + Địa chỉ: 158A Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 19g30, thứ Bảy, ngày 09/12/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, thứ Hai, ngày 11/12/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Ba, ngày 12/12/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 21/11/2023

--------

Giáo họ 

Thánh Phanxicô

kính báo

Maria BÙI THỊ MINH THU

 + Sinh năm: 1963 - tại: Sài Gòn

 + Được Chúa gọi về lúc 1g05 ngày 21/11/2023

 + Hưởng thọ: 61 tuổi

 + Địa chỉ: 489/27/13 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 10g, Thứ Ba, ngày 21/11/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + Thứ Năm, ngày 23/11/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hoà

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 14/11/2023

--------

Giáo họ Martinô

kính báo

Ông Phaolô LÊ BÁ BÌNH

 + Sinh ngày: 24/06/1967 - Nguyên quán: Nam Định

 + Được Chúa gọi về lúc 20g Thứ Hai, ngày 13/11/2023

 + Hưởng dương: 57 tuổi

 + Địa chỉ: 1168/19 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 15g, thứ Ba, ngày 14/11/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, thứ , ngày 15/11/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Năm, ngày 16/11/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 01/11/2023

--------

Giáo họ Thánh Hoà

kính báo

Ông Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN LONG

 + Sinh ngày: 28/03/1962 - Tại: Sài Gòn

 + Được Chúa gọi về lúc 7g25 Thứ Tư, ngày 01/11/2023

 + Hưởng thọ: 62 tuổi

 + Địa chỉ: 168/22 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 19g30, thứ Tư, ngày 01/11/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 19g30, thứ Sáu, ngày 03/11/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Bảy, ngày 04/11/2023

- 5g15: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g45: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông

- Sau đó, linh cữu được an táng tại Đất Thánh Đan viện Biển Đức Thiên Bình, Tam Phước, Tp.Biên Hòa - Đồng Nai

Ngày 23/09/2023

--------

Giáo họ 

Thánh Phanxicô

kính báo

Ông Phêrô DƯƠNG ĐÌNH ĐÔNG

 + Sinh năm: 1960

 + Được Chúa gọi về lúc 16g ngày 23/09/2023

 + Hưởng thọ: 64 tuổi

 + Địa chỉ: 511/17 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g30, Chúa Nhật, ngày 24/09/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, thứ Hai, ngày 25/09/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Ba, ngày 26/09/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hoà

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 06/09/2023

--------

Giáo họ Thánh Hoà

kính báo

Maria LÊ THỊ XUÂN

 + Sinh năm: 1960 - Nguyên quán: Hải Phòng

 + Được Chúa gọi về lúc 9g45 ngày 06/09/2023

 + Hưởng thọ: 64 tuổi

 + Địa chỉ: 156/16 Đặng Văn Ngữ, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 15g00, thứ Tư, ngày 06/09/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 17g30, thứ Năm, ngày 07/09/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Bảy, ngày 09/09/2023

- 5g15: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g45: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 10/08/2023

--------

Giáo họ
Vinh Sơn

kính báo

Anna NGUYỄN THỊ MÃI

 + Sinh năm: 1941

 + Được Chúa gọi về lúc 15g50 ngày 10/08/2023

 + Hưởng thọ: 83 tuổi

 + Địa chỉ: 541/83 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g00, thứ Sáu, ngày 11/08/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 19g00, thứ Bảy, ngày 12/08/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Hai, ngày 14/08/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa.

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 06/08/2023

--------

Giáo họ
Phanxicô Xaviê

kính báo

Ông Augustinô VŨ BẠCH LIÊN

 + Sinh ngày: 03/05/1963 - Nguyên quán: Ninh Bình

 + Được Chúa gọi về lúc 15g10 ngày 06/08/2023

 + Hưởng thọ: 61 tuổi

 + Địa chỉ: 489/24/48A Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g00, thứ Hai, ngày 07/08/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g00, thứ Ba, ngày 08/08/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Tư, ngày 09/08/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa.

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 11/07/2023

--------

Giáo họ Martinô

kính báo

Cụ Ông Phêrô NGUYỄN ĐÌNH SOI

 + Sinh năm: 1930 - Nguyên quán: Bắc Ninh

 + Được Chúa gọi về lúc 14g00 ngày 11/07/2023

 + Hưởng thọ: 94 tuổi

 + Địa chỉ: 1168/33/1 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 10g00, thứ Tư, ngày 12/07/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 19g00, thứ Năm, ngày 13/07/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Sáu, ngày 14/07/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa.

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 03/06/2023

--------

Giáo họ

Phanxicô Xaviê

kính báo

Têrêsa PHAN THỊ NGỌC THƯƠNG

 + Sinh ngày: 05/06/1967

 + Được Chúa gọi về lúc 07g40 ngày 03/06/2023

 + Hưởng dương: 56 tuổi

 + Địa chỉ: 1168/33/59 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 16g30, thứ Bảy, ngày 03/06/2023: Nghi thức TẨN LIỆM

 + 18g30, Chúa Nhật, ngày 04/06/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Hai, ngày 05/06/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa.

- Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại TRUNG TÂM HỎA TÁNG BÌNH HƯNG HÒA

Ngày 22/05/2023

--------

Giáo họ Vinh Sơn

kính báo

Ông Giuse HUỲNH ĐỊNH

 + Sinh ngày: 20/08/1954 - Nguyên quán: Quảng Ngãi

 + Được Chúa gọi về lúc 11g30 ngày 22/05/2023

 + Hưởng thọ: 70 tuổi

 + Địa chỉ: 541/56 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g00, thứ Ba, ngày 23/05/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, thứ Tư, ngày 24/05/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ Năm, ngày 25/05/2023

- 4g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 5g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa.

Ngày 29/03/2023

--------

Giáo họ Martinô

kính báo

Cụ ông Giuse NGUYỄN HỮU HẬU

 + Sinh ngày: 10/05/1941 - Tại: Hà Đông - Hà Nội

 + Được Chúa gọi về lúc 18g30 ngày 29/03/2023

 + Hưởng thọ: 83 tuổi

 + Địa chỉ: 1168/37 Trường Sa, Phường 13, Q.Phú Nhuận

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG:

 + 09g00, thứ Năm, ngày 30/03/2023: Nghi thức NHẬP QUAN & PHÁT TANG

 + 18g30, thứ Sáu, ngày 31/03/2023: Thánh lễ TẠI GIA

 + Thứ bảy, ngày 01/04/2023

- 6g30: Nghi thức ĐỘNG QUAN & DI QUAN

- 7g00: Thánh lễ AN TÁNG tại Thánh đường Giáo xứ Tân Hòa.